Tai Chi School Van der Laan

   Bewust Ontspannen  BewegenBlog

2017-10-02

5 redenen om mee te doen aan een T’ai chi-wedstrijd

Veel T’ai chi-ers zijn terughoudend om mee te doen met wedstrijden om verschillende redenen. En dat is jammer. Meedoen aan wedstrijden of demonstraties alleen en in teamverband heeft mij veel opgeleverd.Daarom vijf redenen waarom ook jij mee moet doen.

1. Een wedstrijd geeft je een doel
Als je al een tijdje bezig bent, komt er bij velen een punt dat het oefenen en verbeteren van de vorm een impuls kan gebruiken. Doorzettingsvermogen is dan belangrijk. Het vooruitzicht van een wedstrijd geeft je dat extra zetje dat je nodig hebt om door te gaan, en meer en regelmatig te gaan oefenen. Je blijft groeien.

2. Meedoen aan wedstrijden is vooral ook leuk
Het kijken naar en leren van anderen. Het gezamenlijk voorbereiden voor de groepsuitvoering, trots zijn op wat samen bereikt is. Jezelf overwinnen in je eigen uitvoering, de spanning vooraf en de opluchting aan het eind.

3. Meedoen verbreedt je blikveld.
Ontmoeten van gelijkgestemden uit andere scholen. Dompel je onder in de de energie van de T’ai chi gemeenschap. Jezelf verbazen om de verscheidenheid aan stijlen, vormen en uitvoeringen.
Iedere school heeft zijn eigenaardigheden in het beoefenen van T’ai chi.  Je ziet andere benaderingen en zienswijzen, en je merkt dat de filosofie van je eigen school of leraar niet altijd vanzelfsprekend is.

4. Ervaar je centrum. Presteren onder druk.
Het is gemakkelijk om in een veilige rustige omgeving fysiek en mentaal ontspannen te zijn. Hoe is dat wanneer je onder druk staat? Onder druk wordt je werkelijke gong fu/vaardigheid zichtbaar. Als je wordt uitgedaagd voel je dat je uit je centrum geraakt. Ik parafraseer een uitspraak die ik ergens gelezen heb: “als je alleen oefent, beweeg alsof 1000 mensen naar je kijken. Als er mensen naar je kijken, beweeg alsof je alleen bent.”

5. Je wordt eraan herinnert dat er nog veel te leren is, zowel in de breedte als in de diepte. Door te ervaren dat je onder druk toch enkele bewegingen vergeet of niet uitvoert zoals je zou willen. Of door te kijken en luisteren naar anderen wordt je op een fantastisch idee gebracht waarmee je op eens stappen vooruit gaat in je eigen vorm.

Er worden regelmatig in het land toernooien georganiseerd. Doe mee. ‘So much fun’.
Op 11 november 2017 organiseert bijvoorbeeld Stichting Taijiquan Nederland haar jaarlijkse festival weer. Onderdeel daarvan zijn de wedstrijden zowel voor groepen als individueel.Voor meer informatie over de STN dag zie de website: www.taijiquan.nl.

Edwin - 21:49:19 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

2017-07-29

De 10 belangrijke punten van Yang

Veel T’ai Chi Ch’uan meesters hebben in het verleden hun visie op de T’ai Chi Ch’uan principes vastgelegd in teksten die nu bekend staan als de ‘T’ai Chi Ch’uan klassieken’. Één van deze teksten is van Yang Chen Fu, grondlegger van de moderne Yang stijl.  Hij vertaalt de T’ai Chi Ch’uan principes naar 10 belangrijke punten waaraan een Yang stijl T’ai Chi Ch’uan beoefenaar moet voldoen. 
Wanneer je een Yang stijl vorm beoefent zullen de voordelen voor gezondheid en martiale voordelen zich pas volledig voordoen als de 10 punten van Yang Cheng Fu in acht worden genomen.
Ben je geïnteresseerd om te beginnen met Tai chi dan kunnen deze punten je helpen bij het vinden van een goede leraar. Hij/zij zal deze punten op een juiste wijze in de de lessen moeten onderwijzen. Voor gevorderde tai chi-ers bieden der punten handvatten om de eigen T’ai Chi Ch’uan uitvoering te evalueren en te verbeteren.
yang_chen_fu_single_whip.jpg

1. Houdt het hoofd rechtop opdat de geest (Shen) de kruin kan bereiken
.
Gebruik geen spierkracht (li), of de nek zal stijf zijn en de ademenergie (qi) en het bloed kunnen niet doorstromen. Het is nodig je ongedwongen en levendig te voelen. Wanneer de geest de kruin niet kan bereiken, kan deze zich niet uiten.


2. Breng de borstkas naar omlaag en open de schouderbladen.

De borst zakt op een natuurlijke wijze omlaag, opdat de qi naar de dantien kan zakken.
Zet de borstkas niet uit: qi blijft dan steken en het lichaam wordt topzwaar. De hielen zullen te licht zijn en kunnen ontworteld worden. Open de schouderbladen en de qi zal zich verspreiden over de rug. Breng de borstkas omlaag en je kunt je schouderbladen openen. Dan kun je kracht ontladen via de ruggengraat. Je zult een boxer zonder weerga zijn.


3. Ontspan het middel. 

Het middel is de aanvoerder van het hele lichaam. Wanneer je je middel kunt ontspannen, dan zullen je twee benen kracht krijgen en zal het onderste gedeelte stevig en stabiel zijn. Vol en leeg wisselen, en dit is gebaseerd op het wenden van het middel. Men zegt ‘de aanzet van de houdingen ligt in het middel. Wanneer je geen kracht kunt verkrijgen zoek dan de oorzaak in de benen en het middel.’


4. Onderscheid vol en leeg. 

Dit is het allerbelangrijkste punt in T’ai Chi Ch’uan. Wanneer het gehele gewicht van het lichaam op het rechterbeen rust, dan is het rechterbeen vol en het linker leeg, en vice versa. Wanneer je vol en leeg kunt onderscheiden kun je gemakkelijk wenden zonder kracht te gebruiken. Wanneer je ze niet kunt onderscheiden, is de stap zwaar en traag. De stand is niet stevig en kan gemakkelijk uit evenwicht gebracht worden


5. Laat de schouders en de ellebogen zakken.

De schouders moeten volledig ontspannen en open zijn. Wanneer je niet je schouders kunt ontspannen en laten zakken, zullen ze ‘verkrampt’ zijn. De qi zal zal ze naar boven volgen en het lichaam kan nergens kracht verkrijgen. ‘Laat de ellebogen zakken’  betekent dat de ellebogen naar beneden gaan en ontspannen. Wanneer de ellebogen omhoog komen kunnen de schouders niet zakken en kun je iemand niet ver wegwerpen. Het wegwerpen benaderd de onderbroken kracht van de externe stijlen. 


6. Gebruik geestkracht geen spierkracht.

De T’ai Chi Ch’uan Klassieken zeggen, ‘dit alles betekent: gebruik geestkracht (I) en geen spierkracht (Li).’ Bij het beoefenen van T’ai Chi Ch’uan ontspant zich het hele lichaam. Laat geen gram spierkracht achter in de bloedvaten, botten en gewrichtsbanden, wat je zou kunnen blokkeren. Dan kun je wendbaar zijn en in staat te veranderen. Je zult onbelemmerd en gemakkelijk kunnen draaien. Als je hieraan twijfelt (geen spierkracht te gebruiken), hoe kun je dan in kracht toenemen? 
Het lichaam heeft meridianen zoals de grond kanalen en sloten heeft. Wanneer ze niet verstopt zijn, kan het water doorstromen. Als de meridiaan niet gesloten is, gaat de ademenergie (Chi) door. Wanneer het hele lichaam louter spierkracht bevat en dit de meridianen vult, raken Chi en het bloed versperd en gaat het wenden niet soepel en behendig. Je hoeft maar even aan één haar te trekken en het lichaam is totaal uit evenwicht. Als je i gebruikt en niet li, dan gaat i naar een plek (in het lichaam) en Chi volgt het. Chi en het bloed circuleren. Als je dit iedere dag doet en nooit ophoudt, zul je na lange tijd ware innerlijke kracht (Nei Chi) bezitten. 
De T’ai Chi Ch’uan Klassieken zeggen, ‘wanneer je volstrekt zacht bent, dan zul je volstrekt hard en sterk worden.’ 
Iemand die zich een uitstekende T’ai Chi Ch’uan Kung Fu heeft eigen gemaakt, heeft armen als van ijzer gewikkeld in katoen, en het gewicht is erg zwaar. 
Voor wat betreft hen die de externe stijlen beoefenen, wanneer ze spierkracht (li) gebruiken dan laten ze spierkracht blijken. Wanneer ze geen li gebruiken, dan zijn ze licht en zwevend. Hun innerlijke kracht (Jing) is naar buiten gericht en samengebald. De spierkracht (li) van de externe stijlen is gemakkelijk te leiden en te bewegen, en is niet hoog aan te slaan.

7. Boven en beneden volgen elkaar. 

De T’ai Chi Ch’uan Klassieken zeggen ‘de beweging moet in de voeten geworteld zijn, doorgegeven door de benen, gecontroleerd door het middel en uitgedrukt door de vingers.’ Alles gaat tegelijk (voltrekt zich in één adem). Wanneer hand, middel en voet tezamen bewegen, volgen de ogen. Wanneer één onderdeel niet volgt, is het hele lichaam in wanorde.


8. Binnen en buiten stemmen overeen. 

Bij de beoefening van T’ai Chi Ch’uan is de geest de hoofdzaak. Daarom zegt men ‘de geest is de aanvoerder en het lichaam is ondergeschikt.’ Wanneer je de geest alert kunt maken, dan zullen de bewegingen vanzelf soepel zijn. De houdingen zijn niets meer dan leeg en vol, openen en sluiten. Wanneer men van open spreekt betekent dit, dat niet alleen de handen en voeten open zijn, maar dat ook de geest open is. Wanneer men van gesloten spreekt betekent dit, dat niet alleen de handen en voeten gesloten zijn, maar dat ook de geest gesloten is. Wanneer je binnen en buiten één kunt doen worden, dan wordt het compleet.


9. Het is onderling verbonden en ononderbroken.

Voor wat betreft de externe stijlen, hun innerlijke kracht (Jing) is de grove Jing van de Latere Hemel. Daarom is het begrensd. Er zijn opeenvolgingen en onderbrekingen. De oude kracht is uitgeput en de nieuwe kracht is nog niet ontstaan (tijdens de onderbrekingen). Het is erg gemakkelijk voor anderen om met deze momenten hun voordeel te doen. T’ai Chi Ch’uan gebruikt bewustzijn (I) en niet spierkracht (Li). Van het begin tot het eind gaat het voortdurend ononderbroken door. Het beweegt in cirkels en begint telkens opnieuw. Het rolt voort en heeft geen grenzen. De oorspronkelijke Klassieken zeggen dat het is ‘als een machtige rivier die ononderbroken voortstroomt’, en dat de circulatie van Jing is als ‘het afwikkelen van een zijden draad.’ Ze zeggen allen dat het aaneengeregen is.


10. Zoek kalmte in beweging. 

Bij de externe stijlen nemen zij aan dat het goed is rond te springen, en zij verbruiken al hun energie. Daarom hijgt iedereen na de oefening. T’ai Chi Ch’uan gebruikt kalmte om beweging te controleren. Ondanks beweging is er toch rust. Daarom is het beter om bij het oefenen van de vorm langzaam te bewegen. Wanneer het langzaam gaat zijn de inademing en uitademing lang en diep en zinkt Chi naar de Dantien. Vanzelfsprekend bestaan er dan geen schadelijke praktijken zoals het overbelasten van de bloedvaten. De leerling moet er voor zorgen dat hij dit begrijpt. Dan zal de ware betekenis tot hem doordringen.

Bron: Benjamin Pang Jeng Lo, “De essentie van T’ai Chi Chuan, de klassieke teksten”

Edwin - 20:53:15 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

 
E-mailen
Bellen