Tai Chi School Van der Laan

   Bewust Ontspannen  BewegenInschrijven voor Tai chi cursus

Het cursusjaar begint 4 september 2023 en eindigt op 30 juni 2024. Een cursus bestaat uit 36 lessen. In de schoolvakanties is er geen les. Tussentijds inschrijven is mogelijk. Gemiste lessen voor inschrijven worden dan in mindering gebracht op het lesgeld.
Als er bijzondere redenen zijn om deel te nemen aan de les(sen), zoals lichamelijke en/of geestelijke bijzonderheden, vermeldt deze dan  bijopmerkingen.


E-mailen
Bellen