Tai Chi School Van der Laan

   Bewust Ontspannen  BewegenTai chi voor kinderen: "Bewegen als een tijger"

Tai chi chuan is ideaal voor kinderen. Ze houden van leren, en leren snel, in het bijzonder als het leuk is om te doen en ze hun fantasie kunnen gebruiken. Tai chi leert kinderen om te onthouden, te focussen en te denken met beweging. Het kind ontwikkelt zichzelf op een plezierige manier en leert om in haar/zijn eigen kracht te staan.

Tai chi is geschikt voor ieder kind, voor kinderen die een meer competitieve uitdaging zoeken als voor kinderen die hierdoor juist worden afgeschrikt. Wat voorop staat is plezier door fysiek bezig zijn, ieder op zijn eigen niveau met z’n eigen motivatie.  

We werken aan coördinatie, balans, kracht en lenigheid, lichaamsbewustzijn, aandacht en concentratie.

De lessen bestaan uit een combinatie van fysieke inspanning, ontspanningsoefeningen, spel, individueel en met elkaar, en in een latere fase oefenen we ook met zwaard en stok.

Tai chi voor kinderen

De kinderen leren een tai chi vorm. Dit is een serie bewegingen die meestal in een rustig, ontspannen en vloeiend tempo worden uitgevoerd. Dit vergt balans, coördinatie, lenigheid, een zekere mate van kracht, met name in de benen., maar ook inbeeldingsvermogen, expressiviteit, lichaamsbewustzijn, een goed geheugen en concentratie.

Een begin wordt gemaakt met push hands, een tai chi vorm voor tweetallen. Hiermee leren de kinderen op speelse wijze, sensitiviteit, luisteren met al de zintuigen.

Daarnaast doen we qigong, gemakkelijk te leren gezondheidsoefeningen, vaak gebaseerd op voorbeelden uit het dierenrijk.

Van oudsher is tai chi chuan een krijgskunst, tegenwoordig is het accent verschoven naar een meditatieve levens- en gezondheidskunst. In de lessen komt dit tot uiting in de aandacht die we besteden aan de oorsprong van de bewegingen door de martiale toepassing van de beweging te laten zien en te oefenen. Echter zonder het geweld en de blauwe plekken.

 

E-mailen
Bellen